Zelený Everest

(Everest Green)

Kategorie: Horský a horolezecký film
Režie: Jean-Michel Jorda
France | 2018 | 53 min.
Titulky: České

Obsah filmu

Za dobrodružstvím na Everestu se skrývá také tragická realita životního prostředí a lidského pokolení. Ta začíná v 8848 metrech nad mořem a končí na otevřených skládkách odpadu v Kathmandu, nejznečištěnějším městě planety.

Beyond the Everest adventure hides a tragic environmental and human reality, which starts at 8848 meters above sea level and ends in the open dumps of Kathmandu, the most polluted city on the planet.

Další filmy od režiséra