Close

Zelený Everest

(Everest Green)

Kategorie: Horský a horolezecký film

Režie: Jean-Michel Jorda

France | 2018 | 53 min.

Titulky: České

Za dobrodružstvím na Everestu se skrývá také tragická realita životního prostředí a lidského pokolení. Ta začíná v 8848 metrech nad mořem a končí na otevřených skládkách odpadu v Kathmandu, nejznečištěnějším městě planety.

Beyond the Everest adventure hides a tragic environmental and human reality, which starts at 8848 meters above sea level and ends in the open dumps of Kathmandu, the most polluted city on the planet.

Projekce