XX. MEZINÁRODNÍ FESTIVAL
OUTDOOROVÝCH FILMŮ

19. ŘÍJNA - 10. PROSINCE 2022

VE 23 MĚSTECH A MÍSTECH ČR 


ABHEjALI BERNARDOVÁ

Dálková plavkyně a běžkyně, motivační řečnice, překladatelka

Hlavní host festivalu

Novinky

Foto z filmu Madagaskar – pohřeb šamana Zveme vás na dva festivalové

Více zde
DOBRODRUŽSTVÍ PŘED KAMEROU

Mezinárodní porota vybrala 21. září mezi nominované filmy na ceny 20. ročníku

Více zde
NOMINOVANÉ FILMY 20. MFOF

Foto z archivu M. Holečka Marek Holeček patří mezi nejvýznamnější české a

Více zde
PŘEDSTAVUJEME DALŠÍ FESTIVALOVÝ FILM – MÁRA JDE DO NEBE