Obsah filmu

Makatea je ostrov v Polynésii s opuštěnými fosfátovými doly a unikátními vápencovými útesy. Parta horolezců, speleologů a manažerů pro vzdělávání se snaží zapojit místní obyvatele do programu k rozvoji cestovního ruchu.

Makatea is an island in Polynesia with abandoned phosphate mines and unique limestone cliffs. A group of climbers, speleologists and education managers are tying to involve local people in the program to develop tourism.