K2 VLASTNÍ CESTOU

Kategorie: Horský a horolezecký film
Režie: Jana Počtová
Czech Republic | 2020 | 92 min.
Jazyk: čeština

Obsah filmu

Dokumentární film o první české horolezkyni Kláře Kolouchové, která dosáhla vrcholu K2. Film o lidské potřebě zdolávat překážky, hranice vlastního komfortu, o potřebě vyšších cílů, které většina lidí nechápe, o snaze odkrýt, co se nalézá za onou vášní překonávat sebe sama, ale hlavně o tom, jak je těžké vybalancovat pozici ženy - matky - horolezkyně, která je mnohdy nucena vysvětlovat a obhajovat před ostatními svoji potřebu utéct do samoty hor, mnohem více, než kdyby byla muž. Může se dnes žena opravdu svobodně snažit dokázat něco velkého, a přitom se nechovat ke svému okolí a rodině sobecky?

A documentary about the first Czech climber Klára Kolouchová, who reached the top of K2. A film about the human need to overcome obstacles, the limits of one's own comfort, the need for higher goals that most people do not understand, about trying to discover what is behind the passion to overcome oneself, but mainly about how difficult it is to balance the position of woman - mother - climber , who is often forced to explain and defend before others her need to flee to the solitude of the mountains, much more than if she were a man. Can a woman today really freely try to achieve something great, while not behaving selfishly towards her surroundings and family?

Další filmy od režiséra