CONNECTION

Kategorie: Dobrodružný a extrémní sportovní film
Režie: Jan Žůrek
Czech Republic | 2020 | 29 min.

Obsah filmu

Osm holek z Francie, Čech a Kanady se rozhodne napnout půl
kilometru dlouhou highline mezi dvěma ikonickými skalními věžemi v
poušti Amerického státu Utah. Na věžích stráví pět dní a nejen, že je
propojí tenkým popruhem, po kterém pak přechází, ale najdou propojení i
se zemí, nebem a sebou navzájem.

Eight girls from France, the Czech Republic and Canada decide to stretch a half-kilometer-long highline in the Utah desert. They will spend five days on the tower and not only will they connect them with a thin strap, which they then cross, but they will also find a connection to earth, sky and each other

Další filmy od režiséra