Obsah filmu

Dva Slováci se vydali s horskými koly do USA, které jsou považovány za kolébku horské cyklistiky. Projeli Colorado a Utah, kde našli skvělé trasy na hřebenech hor nebo přímo na červených skálách.

Two Slovaks went with mountain bikes to the USA, which is considered the cradle of mountain biking. They drove through Colorado and Utah, where they found great routes on mountain ridges or directly on red rocks.