Close

Díky intenzivnímu rozvoji místních drah (lokálek) na přelomu 19. a 20. století disponuje dnes Česká republika jednou z nejhustších železničních sítí na světě, která se však od vzniku samostatného státu v roce 1918 dále nerozvíjí. Od sedmdesátých let minulého století převažuje trend rušení a likvidace regionálních železnic. Proč? Na tuto otázku hledá film odpověď prostřednictvím odborné i laické veřejnosti, prostor dostávají také zástupci státu, krajů a municipality.

Thanks to the intensive development of local railways at the turn of the 19th and 20th centuries, the Czech Republic now has one of the densest railway networks in the world, which, however, has not developed further since the establishment of an independent state in 1918. Since the 1970s, the trend of disrupting and liquidating regional railways has prevailed. Why? The film seeks an answer to this question through the professional and lay public, and representatives of the state, regions and municipalities are also given space.

Projekce