Close

Zachytit esenci Vietnamu

(The Essence of Vietnam)

Kategorie: Cestopisný film

Režie: Marta Trela Henning Himmelreich

Germany | 2018 | 4 min.

Titulky: České

Urazili jsme více než 4000 km na motocyklech, v autobusech, na kolech, lodí a ve vlacích a nespočet dalších pěšky.

We covered over 4000 km on motorbikes, buses, bicycles, boats and train and countless more by foot.

Projekce