Close

VSETÍN

Kategorie: Nesoutěžní film

Režie: Martin Gazda

| 1 min.

Jazyk: čeština

Krásy města Vsetína, jeho kulturní život, krajové speciality ale i nádherná příroda. To jsou hlavní představitelé spotu pro město Vsetín. Ten ukazuje Vsetín jako město plné kultury, přibližuje tradice, folklórní zvyky i regionální speciality.

The beauties of the town of Vsetín, its cultural life, regional specialties but also beautiful nature. These are the main representatives of the spot for the city of Vsetín. It shows Vsetín as a city full of culture, it introduces traditions, folklore customs and regional specialties.