Close

V objatí obra

(Embrace of a Giant)

Kategorie: Horský a horolezecký film

Režie: Jaroslav Matoušek

Slovakia | 2018 | 55 min.

Jazyk: slovenština

Příběh dvojice dobrodruhů. Naplňuje je překonávání překážek nejen v životě, ale hlavně na nebezpečných skalách.

A story of two adventurers. Overcoming obstacles not only in life, but also on dangerous rocks is their lifestyle.

Projekce