THE SPIRIT OF AFGHANISTAN

Kategorie: Cestopisný film
Afghanistan | 2 min.

Obsah filmu

Krátký neverbální dokument o městě Gholghola v Afghánistánu, které mělo strategickou polohu a bylo zničeno Čingischánem.

A short non-verbal documentary about a strategically located city of Gholhlola in Afghanistan, which was destroyed by Genghsis Khan.