Close

Příběh mezinárodní expedice na jednu z nejobtížnějších řek bývalého Sovětského svazu.

The story of an international expedition to one of the most difficult rivers in the former Soviet Union.

Projekce