Close

Teória šťastia podľa Rybanského

(Happiness Theory)

Kategorie: Horský a horolezecký film

Režie: Rastislav Hatiar

Slovakia | 2017 | 35 min.

Jazyk: slovenština

Ľubo touží ještě jednou v životě spatřit mohutnou stěnu na Vtáčniku. V 70 letech tu psal historii prvovýstupů.

Ľubo wants to see the massive wall of Vtáčnik once more in his life. He wrote the history of first ascents here in the 70´s .

Projekce