Pomalá smrt

(Stirb Langsam)

Kategorie: Horský a horolezecký film
Austria | 2018 | 16 min.

Obsah filmu

“Stirb langsam” je portrét mladého alpinisty Michiho Wohllebena. Michiho ambice je obtížné nějakým způsobem kontrolovat. Dosahuje jednoho velkého úspěchu za druhým a je zcela oddán horolezectví. Až do jednoho dne, kdy mu jeho tělo ukáže své limity po běžné tréninkové jednotce. Z jednoho okamžiku na druhý se celý jeho život obrátí vzhůru nohama. Zdá se být hodně nejisté, zda bude ještě někdy moci lézt. Tento film se intenzivně věnuje efektu hor, které jsou pro mladého, motivovaného člověka jako droga.

“Stirb langsam” is a portrait about the young alpinist Michi Wohlleben. Michi’s ambition is hard to control. He accomplished one outstanding performance after another and is fully committed to mountaineering. Until this one day when his body reveals his limits after a banal training session. From one moment to the next his life turns upside down. It seems questionable whether he will be able to climb again. The film deals intensively with the effects of the mountain as a drug on a young, motivated person.