Close

Skákat a cestovat: Peru

(Jump n. Travel: Peru)

Kategorie: Cestopisný film

Režie: Jan Jenka

Czech Republic | 2018 | 70 min.

Jan a Lukáš pokračují v běhání v urban terénu. Vietnam střídá Peru. Parkour v horách a na starých inckých ruinách.

Jan and Luke continue to run in urban terrain. Vietnam alternates Peru. Parkour in the mountains and the old Inca ruins.

Projekce