Close

Shangku Shelter

(Shangku Shelter)

Kategorie: Horský a horolezecký film

Režie: Ben Stephenson

Canada | 2018 | 53 min.

Titulky: České

Shangku Shelter
84% - 5 hlasování

Zanskar je vzdálené království v severozápadní části Indických Himalájí,kde jsou místní obyvatelé v podstatě uvězněni sněhem po šest měsíců v roce. Asi 10.000 Zanskaranů žije v izolovaném údolí. V zimě jsou horské průsmyky zablokovány, letní cesta pro Jeepy se zavírá a autobusy zastavují.

Před dvěma desítkami let zde tři přátelé založili lyžařskou školu – aby umožnili zimní cestování v oblasti údolí, zlepšili kvalitu života a podpořili mladé lidi v tom, aby zůstali v Zanskaru. To vše tím, že pomohli založit kulturu horských sportů.

Tento film vypráví příběh přátelství, lyžařské školy a vývoje lyžování v této oblasti. Po cestě nastává čas i na vážnější otázku.

Zanskar is a remote kingdom in the northwest Indian Himalaya, where local people are snow-bound for six months of the year. About 10,000 Zanskaris live in the isolated valley. In winter, mountain passes are blocked, the summer Jeep road closes and buses stop. Two decades ago, three friends founded a ski school - to enable winter travel in the valley, improve quality of life, and to encourage young people to stay in Zanskar by helping establish a culture of mountain sports. The film tells the story of this friendship, the ski school and the development of skiing in the area. Along the way a bigger question is raised.

Projekce