sary jaz

Kategorie: Dobrodružný vodní sportovní film
Australia | 2018 | 15 min.

Obsah filmu

Tým zkušených extrémních kajakářů z pěti různých zemí se sešel v Kyrgystánu s jedním cílem, splutím legendární obtížné řeky Sary jaz v pohoří Tian Shan. Sary Jaz je řekou plnou legend a extrémně obtížných divokých peřejí v naprosto odlehlé a těžce dostupné hornaté krajině poblíž hranice s Čínou. Expediční tým musel absolvovat přes 100km divoké řeky v uzavřených kaňonech následovaných 4 denním lezením a 40km pochodem přes hory zpět do civilizace.

Na tým nečekaly jen nástrahy divoké řeky, ale také tězká přenášení, budování lanové lávky, brodění proti proudu rozvodněného potoka a následující dny pochodu přes sedla vyšší než 3 700 metrů nad mořem.

A team of experienced extreme kayakers from five different countries met in Kyrgyzstan with one goal, sailing the legendary difficult Sary Jaz river in the Tian Shan mountains. Sazy Jaz is a river full of legends and extremely difficult wild rapids in a completely remote and hard-to-reach mountainous landscape near the border with China. The expedition team had to coplete over 100 km of wild river in closed canyons followed by 4 days of climbing and a 40km march through the mountains back to civilization.