Close

Sahara - Poklady v písečném moři

(Sahara - Treasures in a Sea of Sand)

Kategorie: Cestopisný film

Režie: Eva-Maria Rauert Frank Siegwart

Germany | 2018 | 43 min.

Ohodnoťte film

Poušť Sahara je největší pouští na naší planetě. V suchém písku objevuje Dirk Steffens neočekávané poklady: unikátní život, stopy dlouho ztracených říší, drahocenné zboží a ukrytou vodu. Ve vyprahlé Sahaře je voda velice cennou. Dešťové srážky jsou jen ojedinělé a objevují se pouze místně. V mnoha oblastech už nedošlo k žádným srážkám po celé roky. A jakmile jednou zaprší, voda se často vypaří ještě před tím, než dopadne na zem. Člověk si zde vyvinul propracované metody pro přežití, dokonce i tím, jak dostat vodu z dun. Dirk Steffens předvádí, jak lidé a zvířata přežívají v jedné z nejméně úrodných oblastí na naší planetě. Dokážou z královny všech pouští vytáhnout i její nejskrytější poklady.

The Sahara Desert is the largest desert on our planet. In the dry sand, Dirk Steffens discovers unexpected treasures: unique life, traces of long lost empires, precious goods and hidden water. In the parched Sahara, water is a precious good. Rainfalls are rare and occur only locally. In many areas there has been no precipitation for years. And once it rains, the water often evaporates before reaching the ground. Man has developed elaborate methods to survive, to even draw water from dunes. Dirk Steffens demonstrates how man and beast survive in one of the most barren environments on our planet. They even manage to coax the most hidden treasures out of the Queen of the Deserts.

Projekce