Close

Fuego

(Fuego)

Kategorie: Cestopisný film

Režie: Vladimir Bodiroga

France | 2019 | 5 min.

Jazyk: angličtina, španělština
Titulky: České

Na rozdíl od vody, vzduchu a země nemůže být oheň znečištěn. Pro Maye je nejposvátnějším prvkem.

Unlike water, air, and earth, fire cannot be polluted. It is to the Mayans the most sacred element.

Projekce