Close

Poke

(Poke)

Kategorie: Dobrodružný a extrémní sportovní film

Režie:

Argentina | 2018 | 68 min.

Titulky: České

Leonardo Martinez (37), horský sportovec, který trpí poraněním páteře, nám představí své hluboké myšlenky ohledně života a lidské duše, ukáže nám, že hranice jsou pouhou iluzí. To vše při své cestě po Andách.

Leonardo Martinez (37), a mountain sportsman who suffers a spinal cord injury reveals us deep reflections on life and the human soul, showing us that boundaries are an illusion, on an epic trip through The Andes.Projekce