Obsah filmu

Oceněný snímek je součástí jedenácti audiovizuálních propagačních spotů různých stopáží. Z nichž jeden spot je hlavní, jeden v kratší verzi a dále je vytvořeno devět krátkých variant o jednotlivých zajímavých osobnostech Plzeňského kraje. Představení Plzeňského kraje s akcentem: Byznys, inovace a podnikatelské prostředí. Příroda a památky. Kultura a tradice.

The awarded film is a part of eleven audiovisual promotional pots of various footage. Of which one spot is the main one, one in a shorter version, and nine short variants about individual interesting personalities of the Pilsen Region are created. Presentation of the Pilsen region with an emphasis: Business, innovation and the business environment. Nature and monuments. Culture and tradition.

Další filmy od režiséra