Close

Krátký výlet po Maroku, cestování z měst do pouště, autem, na velbloudu a s místní hudbou.

A short trip around Morocco, traveling from cities to the desert, by car and camel and with local music.

Projekce