Close

Krátký pohled na Severní ostrov Nového Zélandu, na zvyky a kulturu Maorů.

A brief look at the North Island of New Zealand, the customs and culture of the Maori.

Projekce