Close

Fata morgána na Faerských ostrovech – krátký film bez slov s krásnými záběry.

Fata Morgana in the Faroe Islands - a short film without words with beautiful shots.

Projekce