Obsah filmu

Se zadrženým dechem znovu prožívají freediveři pocity jako v lůně. V moři se nechávají obalovat nekonečnou modří a uvědomují si, co je pokaždé vrací do hlubin.

With their breath held, the freedivers relive the womb. In the sea, they let themselves be enveloped in endless blue and realize what always returns them to its depths.

Minutáž: 6

Italy

Další filmy od režiséra