Close

Tři slovenští kamarádi přešli 160 km národními parky ve švédském Laponsku.

Three Slovak friends crossed 160 km through national parks in Swedish Lapland.

Projekce