Obsah filmu

Miroslav Vladyka nás přivede k památkám, které ožily díky péči konkrétních lidí bez pomoci státu a úřadů.

Miroslav Vladyka will bring us to the monuments that came to life thanks to the care of specific people without the help of the state and authorities.

Další filmy od režiséra