Close

KRÁSNÉ ŽIVÉ PAMÁTKY

Kategorie: Nesoutěžní film

Czech Republic

Vladimír Vladyka nás přivede k památkám, které ožily díky péči konkrétních lidí bez pomoci státu a úřadů.

Vladimír Vladyka will bring us to the monuments that came to life thanks to the care of specific people without the help of the state and authorities.

Projekce