Close

Kilithon - Nejvyšší marathon světa

(Kilithon - The World´s Highest Marathon)

Kategorie: Horský a horolezecký film

Režie: Maciek Jablonski

Poland | 2018 | 45 min.

Dunění bubnů, vůně africké džungle a drama na vrcholu Kilimajara. Nejistota na vrcholu a nevázaná radost během seběhu dolů ze “Střechy Afriky” - to všechno (a ještě mnohem více) ve filmové relaci, která je záznamem užasné výzvy, kterou podstoupilo několik odvážlivců v prosinci roku 2017.

Rumbling of the drums, the smell of the African jungle and the drama at Kilimanjaro summit. Uncertainty at the top and the unrestrained joy during running down from the “Roof of Africa” - all this (and much more) in the film relation, which is a record of an amazing challenge taken by a group of daredevils in December 2017.

Projekce