JEŠTĚ NEŽ ZMIZÍ

Kategorie: Cestopisný film
Czech Republic | 2021 | 52 min.

Obsah filmu

Jakub Vágner navštívil jeden ze dvou posledních známých ekvádorských kmenů Taoromenani , který dobrovolně žije v izolaci od naší civilizace. Tento kmen odešel hledat své štěstí hlouběji do pralesa. Od původního kmene se oddělila skupina lidí, která již nechce žít tak hluboko v pralese, a která na pár dnů přijala Jakuba a jeho doprovod mezi sebe.

Jakub Vágner visited one of the last two known Ecuadorian tribes - Taoromenani, who voluntarily lives in isolation from our civilization. This tribe went looking for deeper into the forest. A group of people, who no longer want to live so deep in the rainforest, separated from the original tribe and accepted Jakub and his entourage among themselves for a few days.