Close

Ironside Splitboarding movie

(Ironside Splitboard movie)

Kategorie: Dobrodružný a extrémní sportovní film

Režie: Lukáš Vojáček

Czech Republic | 2018 | 40 min.

Jazyk: čeština

Jirka pracuje v Norsku. Rozhodl se pozvat partu kamarádů a zdolat s nimi nejvyšší horu Skandinávie.

Jirka works in Norway. He decided to invite a group of friends to conquer the highest mountain of Scandinavia together.

Projekce