HLEDÁNÍ ZTRACENÝCH SVĚTŮ - SUMBA

(HLEDÁNÍ ZTRACENÝCH SVĚTŮ)

Kategorie: Cestopisný film
Režie: Jiří Diarmaid Novák
Czech Republic | 2020 | 26 min.

Obsah filmu

Herec Roman Zach vyrazil do Indonésie objevovat ztracené světy a jeden z těch nejzajímavějších najde na ostrově Sumba. Život se tady zastavil doslova v pravěku a společnost zůstala na úrovni neolitu. Zdejšímu světu stále vládnou primitivní pohanská božstva, která si vyžadují krvavé oběti zvířat i lidí. Romana čeká hluboký zážitek, který ho zavede daleko do minulosti, k samotným kořenům lidské civilizace a nahlédne do světa, ve kterém žili naši předci před deseti tisíci lety.

Actor Roman Zach went to Indonesia to discover lost worlds and finds one of the most interesting ones on the island of Sumba. Life here stopped literally in the prehistoric times and society remained here at the Neolithic level. The world is still ruled by primitive pagan deities who require the bloody sacrifices of animals and humans. A profound experiences await him and take him far into the past, to the very roots of human civilization and look into the world in which our ancestors lived ten thousand years ago.

Další filmy od režiséra