Close

Hadí safari v Ugandě

(Snake safari in Uganda)

Kategorie: Cestopisný film

Režie: Matěj Dolinay

Czech Republic | 2019 | 43 min.

Jazyk: čeština

Matěj se svou ženou Zuzanou navštívili Ugandu s cílem nalézt některé z nejkrásnějších jedovatých hadů světa.

Matěj and his wife, Zuzana, visited Uganda to find some of the world's most beautiful poisonous snakes.

Projekce