Close

Šest německých kamarádu má cíl – přejít 600 m dlouhou lajnu zachycenou na dvou skaliskách nad mořem na Sardinii.

Six German friends have a goal - to cross a 600 m long line captured on 2 rocks above the sea in Sardinia.

Projekce