Prorazit

(Break on Through)

Kategorie: Horský a horolezecký film
Režie:
United States | 2018 | 26 min.
Titulky: České

Obsah filmu

Ve vrcholném moderním lezení je 5.15 vrchol na stupnici obtížnosti, stupeň, kterého dosáhlo jen několik mužů a ještě žádná žena. Margo Hayesová, malá 19letá dívka z Boulderu v Coloradu, se rozhodla, že to změní. Aby byla blíže nejobtížnějším cestám na světě, přestěhovala se do Evropy, kde trénuje a leze s cílem uspět na dvou z nejikoničtějších cest s obtížností 5.15 ve Francii a Španělsku. Ale při snaze dostat své tělo i mysl až na samotnou hranici možností riskuje zranění a selhání při své cestě za prvenstvím.

In high-end modern rock climbing, 5.15 is the top of the difficulty scale, a grade achieved by only a few men and never by a woman. Margo Hayes, a little known 19-year old from Boulder, Colorado, is determined to change that. To be closer to the world’s hardest routes, she has moved to Europe, where she trains and climbs with the goal of succeeding on two of the most iconic 5.15s in France and Spain. But pushing her body and mind to the absolute limit, she risks injury and failure in her quest to be the first.

Další filmy od režiséra