BOYS 1970

(BOYS 1970)

Kategorie: Horský a horolezecký film
Režie: Tomáš Galásek
Czech Republic | 2020 | 52 min.
Jazyk: čeština

Obsah filmu

Dokument pojednává o českých horolezcích, které spojovalo přátelství, odvaha i tragédie, ale též vítězství myšlenky, která své první řádky začala psát již před padesáti lety v dalekém Peru. Nabízí dialog minulosti a přítomnosti, zachycující nejen zápolení tuzemských horolezců v peruánských velehorách, ale i život pod Andami. Historická linie je vyprávěna prostřednictvím členů tragické expedice: dobových fotografií Viléma Heckela, dopisů horolezce a sochaře Valeriána Karouška a pamětníků-pozůstalých a elitních horolezců 60. let. Současný příběh je zachycen obrazem i slovem obou prvovýstupců, špičkových horolezců Marka Holečka a Radoslava Groha.

The documentary deals with Czech climbers, who were united by friendship, courage and tragedy, but also the victory of an idea that began to write its first lines fifty years ago in distant Peru. It offers a dialogue of past and present, capturing not only the struggle of domestic climbers in the Peruvian mountains, but also life under the Andes. The historical line is told through members of the tragic expedition: period photographs by Vilém Heckel, letters from the climber and sculptor Valerián Karoušek and witnesses-survivors and elite climbers of the 1960s. The current story is captured by the image and the word of both first climbers, top climbers Marek Holeček and Radoslav Groh.

Další filmy od režiséra