Close

Fantóm zanechávající stopy v horách a lesích na Maďarsko-slovenském pomezí.

A phantom leaving traces in the mountains and forests on the Hungarian-Slovak border.