Close

30 dní hrdinom

(Hero for 30 days)

Kategorie: Dobrodružný a extrémní sportovní film

Režie: Matúš Lašan

Slovakia | 2018 | 46 min.

Jazyk: Slovenština

Cesta hrdinov SNP, najdlhšia turistická trasa na Slovensku, ktorá siaha od Duklianskeho priesmyku po Devín. Viac ako 760km dlhá, so stúpaním prevyšujúcim 30 000 metrov. Sen mnohých bláznov, ktorým počarovala turistika a medzi ktorých sme patrili aj my. 30 Dní Hrdinom je dokumentárny film o našom prechode tejto trasy. 30 dní každodenného dobrodružstva, zážitkov ale aj bolesti a driny v 48 minútach.

Projekce