Co je Alpenverein?

Rakouský Alpenverein (ÖAV) je dnes se svými více než 500 000 členy největším horolezeckým sdružením Rakouska. Nejdůležitějšími úlohami Alpenvereinu jako  alpinistického svazu je podpora a provádění sportovních činností v horách jako jsou horská turistika, horské výstupy, lezení, skialpinismus a mnohé trendové sporty a k tomu nutné vzdělávání odborníků. Na vypracování a prosazení konceptu k bezpečnému provádění sportu je při tom kladena velká pozornost. Svaz dává k dispozici chaty, cesty a vybavení pro lezení, a tím požadovanou infrastrukturu. Stará se o odborné poradenství a informace např. svými mapami, odbornými časopisy a internetovými službami. Jako největší alpinistický svaz se považuje za trvalého a účinného zástupce zájmů všech sportovců v horách Rakouska.

Sociální angažovanost svazu se stává viditelnou ve své úspěšné práci s rodinami a mládeží a ve vlastním programu pro seniory. Nabízí fundované zážitkově pedagogické vzdělávání a celoročně pečuje o dětské a mládežnické skupiny, prázdninové tábory. A také o postižené účastníky a četné mládežnické domovy a prostory. Tím, že Alpenverein vede mládež k zážitkům v přírodě a horách, vykonává důležitou službu společnosti.Ochránce přírody a životního prostředíJako „advokát Alp“ si Alpenverein vybojoval právo zasahovat do uspořádání alpského prostoru a etabloval se jako ekologické svědomí v otázkách životního prostředí v Alpách. Je kmotrem a partnerem alpských přírodních parků a ostatních chráněných oblastí. Angažovaní členové spolupracují na projektech pro ochranu přírody a při vysazování lesů v horách.

Museum Alpenvereinu a jeho sbírky upozorňují na kulturní závazek svazu. Ten se projevuje na výstavách, v literatuře – jako v ročence „Berg“ – a v tvořivých programech. Svaz superlativů – 521 000 členů tvoří rakouský největší alpský svaz,– 232 horských chat a 13 000 míst pro přespání činí Alpenverein největším ubytovacím podnikem v Rakousku,– 26 000 km Alpenvereinem udržovaných cest je rakouské největší sportovní „náčiní“,– chaty a cesty Alpenvereinu stejně jako více než 200 lezeckých stěn představují podstatnou část nabídky pro letní turismus a pro sportovní aktivity v horách pro téměř 3 miliony Rakušanů a další turisty z ostatních zemí,– přes 20 000 funkcionářů a tisíce spolupracovníků se starají svým nasazením o udržení a poskytování této nabídky.

V roce 2014 přistoupil Rakouský Alpenverein po téměř 40 letech k vytvoření nového loga. Spojení tradičního elementu s novým současným druhem písma – přesně to dokázal Alpenverein při vytváření nového loga. Zatímco původní písmo Alpenverein značně zastaralo, zůstává alpská protěž (Edelweiss) po přepracování hlavním znakem loga. Vždyť alpská protěž je součástí loga již 150 let.Nové logo umožňuje poprvé zohlednit strukturu Alpenvereinu, který je tvořen právně samostatnými sekcemi a místními skupinami. Všech 195 sekcí a více než 200 místních skupin se může prezentovat jako součást Alpenvereinu. Proto i naše skupina Alpenverein Edelweiss CZ přechází na nové logo.

Franz Fisher