Mezinárodní festival outdoorových filmů  


ČESTNÝ HOST


Dr. Miloslav Stingl

Narodil se v Bílině, dlouhý čas žil v Karlových Varech, které považuje za svůj domov a od roku 1980 žije v Praze. Pracoval v Akademii věd, kde odpovídal za výzkum mimoevropských národů, jejich kultur a umění. Po celý život konal Miroslav Stingl rozsáhlé cesty a expedice, během nichž navštívil 151 zemí ve všech kontinentech. Jeho hlavní zájem patří obyvatelům navštívených zemí, hlavně Indiánům např. Mayům, Polynésanům, australským Aborigenům, Inuitům (Eskymákům) atd. Někteří linguisté si dali tu námahu a zjistili, že M. Stingl dokáže komunikovat nebo se částečně domluví 17 jazyky. Asi nejexotičtější z nich je jazyk papuánského kmene Kumů. Během svých cest strávil v zahraničí 19 roků. Při svých pobytech působil také na zahraničních univerzitách a vědeckých ústavech, např. v R.I.S.M.v New Yorku. Zároveň díky této činnosti byl přijat i do Société des Américanistes při UNESCO v Paříži a rovněž do Société des Océanistes při UNESCO. S příslušníky řady domorodých, zejména indiánských a tichomořských etnik se Miloslav Stingl mimořádně úzce sblížil. Jeden indiánský kmen dokonce zvolil dr. Stingla svým náčelníkem. Stinglovo indiánské jméno zní OKIMA – v překladu „Ten který vede“. Od nejranějšího mládí se věnuje literatuře. Ve své spisovatelské činnosti využívá i poznatků získaných při svých zahraničních cestách a při své vědecké činnosti. Napsal 41 knih, které vyšly ve 239 vydáních v úhrnném nákladu 16 miliónu 919 tisíc výtisků. Je tak dlouhodobě jedním z vůbec nejpřekládanějších a v cizině také vydávaných českých spisovatelů, je členem Obce spisovatelů, dříve byl i členem Svazu českých spisovatelů a Svazu československých spisovatelů. V cizině pak tvoří i knihy představující a propagující jeho vlast. Napsal a zveřejnil například knihu o českých lázeňských městech. Rovněž (snad na podnět z Bruselu) byl vyzván, aby Českou republiku představil v rozsáhlém reprezentativním díle „Co je v Evropě nejkrásnější“. Při svých cestách pořizuje rozsáhlé obrazové – filmové záznamy. Celkem bylo takto pořízeno 510 hodin obrazového materiálu. Z jeho části například připravila německá veřejnoprávní televize 33 - ti dílný televizní seriál nazvaný „Kolem světa s Miloslavem Stinglem“ (v České republice ho převzala a vysílala ČT 1 a ČT 2). Pro Slovenskou televizi připravil seriál o Indiánech, nazvaný „Předkové a potomci Vinetua“, atd. Větší část Stinglových obrazových materiálů však nebyla dosud použita a je uložena v sejfech. Stingl také před 30 lety moderoval cestopisný cyklus Československé televize nazvaný Klub cestovatelů. Připravoval také četné pořady pro rozhlas i mnoho článků pro různé noviny a časopisy. Byl předsedou redakční rady měsíčníku „LATINSKÁ AMERIKA“, který spolu s několika přáteli v roce 1965 založil, a tehdy i místopředsedou Československé společnosti přátel Latinské Ameriky. Základní informace jsou o něm uvedeny v různých slovnících a encyklopediích, například pořad GEN – Galerie elity národa, pořad „ Na plovárně“ (moderátor Marek Eben), vystupoval v pořadu Všechnopárty (moderátor Karel Šíp) a další. Nikdy nebyl členem žádné politické strany nebo politického hnutí. 19. 12. 2010 oslaví své 80. narozeniny, festivalová rada srdečně blahopřeje.
Některé knihy z jeho díla:
  • Hvězdy a lidé (1962), Angatar, tvůj kamarád z Grónska (1965), Indiáni bez tomahavků (1966), Indiáni na válečné stezce
  • (1969), Indiánský běžec (1969), Za poklady mayských měst (1969), Ostrovy lidojedů (1970), Indiáni, černoši a vousáči
  • (1970), Poklady piráta Morgana (1971), Ukradený totem (1972), Poslední ráj (1974), Tajemství indiánských pyramid
  • (1974), Neznámou Mikronésií (1976), Siouxové bojují dál (1976), Uctívači hvězd (1980), Očarovaná Havaj (1981), Indiáni
  • včera (1982), Synové Slunce (1985), Války rudého muže (1986), Smrt v ráji (1988), Černí bohové Ameriky (1992),
  • Vládcové jižních moří (1996), Gri-gri aneb Přiznaný půvab a zastřená tajemství Seychelských ostrovů (1999), Kámen
  • a sen (1999), Poslední svobodný Indián (2001), Poslední z velkých indiánských bojovníků (2001), Indiáni zlatého Slunce
  • (2003), Indiáni stříbrné Luny (2003), Vládcové ráje (2005), Sex v pěti dílech světa (2006), Havaj je nejlepší (2006)

zpět     domů     tisk

Vyřizujeme též pojištění alpenverein

Všechna práva vyhrazena © 2010 - 2018 OUTDOOR FILMS s.r.o. / realizace nextWEB