Mezinárodní festival outdoorových filmů  


ZA FINANČNÍ PODPORYZA FINANČNÍ PODPORY


Moravskoslezskému kraji
Statutárnímu městu Ostrava
Mestskému obvodu Moravská Ostrava a Přívoz
Statutárnímu městu Olomouc 
Nadaci 700 let města Plzně 
Statutárnímu městu Plzeň 
Městu Jeseník
ZÁŠTITA


ministru kultury České republiky - Václavu Jedlickovi
primátorovi hlavního města Prahy - Pavlu Bémovi
hejtmanu Moravskoslezského kraje - Evženu Tošenovskému

zpět     domů     tisk

Vyřizujeme též pojištění alpenverein

Všechna práva vyhrazena © 2010 - 2018 OUTDOOR FILMS s.r.o. / realizace nextWEB