čestný host 11. ročníku Mezinárodního festivalu outdoorových filmů 2013 | Mezinárodní festival outdoorových filmů  


DINA (MARGITA) ŠTERBOVÁ
ČESTNÝ HOST 11. ROČNÍKU

MEZINÁRODNÍHO FESTIVALU OUTDOOROVÝCH FILMŮ 2013


Narozena v roce 1940 v Bratislavě. Zde absolvovala základní školu, gymnázium a po maturitě chtěla studovat medicínu. To jí z tzv. kádrových důvodů nebylo povoleno.

Od roku 1958 -1963 proto vystudovala odbornou matematiku, specializaci matematická analýza na Přírodovědecké fakultě Univerzity Komenského. V roce 1964 se provdala za Otakara Štěrbu, kterého následovala do Olomouce.

Zde od roku 1964 začala pracovat na Katedře algebry a geometrie Přírodověděcké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci, kde její manžel také působil na Katedře zoologie.

Doktorát z matematické analýzy obhájila v roce 1968, rok po narození syna Michala. Na Univerzitě Palackého přednášela různé partie z tzv. čisté matematiky, jako obecnou topologii, funkcionální analýzu, teorii množin a některé další, vedla mnoho diplomových a doktorských prací svých studentů a také sama vědecky pracovala a publikovala v oboru funkcionální analýza.

Lásku k horám v ní probudil výlet do Vysokých Tater s kamarádkou v roce 1964, kdy tam také spolu vylezly samotné normálkami na Gerlach a Lomnický štít. Od té doby netoužila po ničem více, než se stát skutečnou horolezkyní. Do bratislavského oddílu Slavia Vysoké školy vstoupila v roce 1956. O rok později, po získání základního výcviku na cvičných skalách v okolí Bratislavy jela v létě 1957 zdolávat svoje první tatranské horolezecké výstupy. Do hor, hlavně těch vysokých jezdí dodnes.

Knihy

 • Čo Oju, Tyrkysová hora, Olympia, Praha 1988
 • Putování po kanadských řekách, (vlastním nákladem, s manželem), Shangri La, Olomouc 1992
 • Die Mannerwelt der hohen Berge, Auensee verlag, Augsburg, Německo, 1996

NEJVÝZNAMNĚJŠÍ VÝSTUPY A EXPEDICE

Vysoké Tatry - celkem 300 výstupů v létě i v zimě

 • 1961 Normální cesta na Galerii Ganku, 1. ženský zimní výstup
 • 1964 Zimní výstup Direttisimy na Žlutou stěnu s Pavlom Pochylým
 • Další významné výstupy v ženském družstvu
 • Galerie Ganku – Stanislawského cesta, Orlowského cesta, Puškášův pilíř
 • Volia veža – cesta Eštog-Janiga, Orolínova cesta
 • Lomnický štít - Hokejka
 • Žlutá stěna – Cagašíkova cesta

Dolomity

 • Torre Venezia – Livanosova cesta (v ženském družstvu)
 • Guglia di Brentai – Foxova cesta (v ženském družstvu)

Julské Alpy

 • Jalovec – Comiciho cesta (v ženském družstvu)

Alpy

 • Piz Badile – SV hrana (v ženském družstvu)

Expedice do vysokých hor


 • 1963 Kavkaz - Elbrus (5633 m)
 • 1969 Turecko - Ararat (5050 m)
 • 1970 Karakoram – Haramosh (7297 m)
 • dosažen vrchol Haramosh II (Mani II - 6750 m) s J.Červinkou, M.Orolínem, J.Kývalou a O.Štěrbou
 • 1972 Vodácko-horolezecká expedice do Ruského Altaje
 • hřebenové výstupy v oblasti Ak-Tru, raftový sjezd řek Katuň, Čuja a Bia na Matyldě
 • 1976 Pamír - Pik Lenina (7134 m)
 • pokus o výstup střední částí srázu, spadajícího na ledovec Ačik-Taš, dosažena výška 7000 m
 • 1977 Hindúkúš - Noshaq (7495 m)
 • SZ žebro z údolí Qazi-Deh, dosažen vrchol, čs. ženský výškový rekord
 • 1978 Pamír - Pik Korženěvské (7105 m)
 • výstup Cetlinovou cestou v J stěně, dosažen vrchol s Martou Špakulovou
 • 1980 Himálaj – Manaslu (8163 m)
 • vedoucí 1.ženské čs. himálajské expedice, pokus o výstup klasickou cestou SV stěnou
 • v rámci expedice byl dosažen vrchol Manaslu North (7156 m) hřebenem ze S sedla
 • 1982 Aljaška – Mount McKinley (6194 m)
 • Pokus o sólovýstup, dosaženo sedla Denali Pass
 • 1984 Himálaj - Cho Oyu (8201 m)
 • západní stěna, Messnerova cesta, 13.5. dosažen vrchol s Věrou Komárkovou a Šerpy Ang Ritou a Norbu
 • 1.ženský výstup, čs. ženský výškový rekord.
 • 1987 Raftový sjezd Athabasky a Velké otročí řeky s manželem
 • 1988 Karakoram – Gasherbrum II (8035 m)
 • Rakouskou cestou ,J žebrem 25.6. dosažen vrchol s Lívií Klembarovou
 • 1.čs.výstup
 • 1990 Ťan-Šan – Pik Pobědy (7439 m)
 • pokus o výstup pravým pilířem z ledovce Inylček, dosažena výška 7000 m
 • 1991 Himálaj - Mount Everest (8848 m)
 • členka expedice, pokus o výstup normální cestou přes Severní sedlo, dosažená výška 7000 m
 • 1992 Himálaj - Mount Everest (8848 m)
 • členka expedice, pokus o výstup normální cestou přes Jižní sedlo, dosažená výška 7900 m
 • 1993 Plavba napříč severoamerickým kontinentem z Montrealu soustavou řek a jezer do Beringovy úžiny s manželem
 • 1994 Karakoram – Broad Peak (8047 m)
 • vedoucí expedice, pokus o výstup JZ žebrem, rakouskou cestou
 • 1995 Plavba po řekách z Edmontonu do Hudsonova zálivu (Saskatchewan, jezero Winnipeg, Nelson River), jezero Winnipeg ze severu na jih, po Red River do Mississippi až do ústí v New Orleans s manželem
 • 1996 Trekking kolem Nanga Parbatu, Deosai Plain, cesta do Ladakhu a Kašmíru, trekking kolem Annapúrny, za účelem fotografování
 • 1997 Himálaj – Nanga Parbat (8125 m)
 • členka expedice, pokus o výstup Rupalskou stěnou, Shellova cesta
 • 1998 Tibet, cesta kolem svaté hory Kailash v Transhimáláji a jezera Manasrowar, za účelem fotografování
 • 1999 Raftová expedice – sjezd řeky Nahanni v Mackenzieho pohoří v Kanadě
 • 2000 Trekking kolem Dhaulagiri, trekking v oblasti Kangchenjungy a trekking v Ladakhu z údolí Indu do údolí Pangong, za účelem fotografování
 • 2001 Skialpinistická zimní miniexpedice na ledovec Biafo v Karakoramu (Harna, Štěrbová,baltijský nosič Rasullah)
 • Cesta do Číny, Tibetu, Nepálu a Indie s manželem, za účelem realizace dokumentárních filmů
 • 2003 Pokus manželem o překonání úseku Severozápadní pasáže z Goya HAven do Churchilu v Kanadské Arktidě. Na podzim trek v Nepálu dolinou Rolwaling přes sedlo Trashi Laptsa do doliny Khumbu a Gokyo.
 • 2004 Na jaře s olomouckou výpravou na ledovci Biafo v Karakorumu ,výstupy na boční 5000covky v okolí Latoku.
 • Na podzim trek do oblasti Kangchenjungy ve východním Nepálu.Fotografování ze severu i z jihu-z ledovce Yalung.
 • 2005 Na podzim trek do málo známé oblasti Karakorumu do doliny Shimshal ,přes čtyři 5000 m vysoká sedla až na hraniční sedlo Shimshal Pass (mezi Pákistánem a Čínou), zpět dolinou Gujerab na KKH v oblasti Kunjerab Passu.
 • Poté počátky humanitární činnosti,když s manželem věnovali 10000USD na vybudování dvou vodovodů pro obyvatele doliny Baltoro.
 • 2006 Spolu s Viťou Dokoupilem,olomouckým horolezcem vysláni libereckou neziskovkou do KArakorumu, doliny BAsho pod ledovcem Čhogo-Lungma aby tam postavili a uvedli do života 1.českou horksou nemocnici v Himáláji-KArakorumu.Po velkých potížích nemocnice dopravena počátkem listopadu do správního centra Baltistánu –Skardu.Zde nemocnice zazimována
 • 2007 Nemocnice pomocí džípů dopravena do vesnice Arandu,kde byla postavena a uvedena do života.
 • 2008 Protože liberecká neziskovka tím považovala úkol za splněný, na rozdíl od názoru Diny a Viti, co znamenalo,že nemocnice měla být předána obyvatelům vesnice a ponechána svému osudu, jmenovaní založili neziskovou organizaci Czech Hospital, která si definovala jako svůj cíl zajistit a postupně vylepšit provoz České nemocnice.V roce 2008 zakoupeny léky na celý další rok 2008-2009 a opraven vodovod, zásobující vodou vesnici .
 • 2009 Kromě zásobení léky také zakoupení prvního ze dvou záchranných džípů, účelem kterých je převoz nemocných,jejichž problém není možno vyřešit v české nemocnici do Skardu
 • 2010 Dvě mise do Arandu, první v únoru až březnu 2010, druhá na podzim téhož roku.Kromě zásobení léky,které je základní,život zachraňující a pravidelně se opakující činností ,také zakoupení druhého ze dvou záchranných džípů, takže tato služba od té doby pokrývá potřeby obyvatel doliny Basho i Baltoro.V témže roce na střeše nemocnice vybudovaná fotovoltaická elektrárna z českých panelů a výrobků, která umožnila používání všech přístrojů, které byly spolu s budovou součástí českého daru z roku 2006, včetně počítače.Do života uvedeny i dva solární ohřívače vody (čínské) a veřejné sprchy v sousedství mešity.
 • 2011 Na podzim opět kromě dodávky léků realizované dva významné projekty a to jednak oprava povodněmi a lavinami zničeného úseku cesty cca v délce 25 km z Doko do Arandu,kde předtím již spadlo několik džípů a zahynuli i 4 lidé.Po opravené cestě pak do Arandu dovezen první traktor (zakoupený v Pakistánu) příslušenství včetně mlátičky za účelem snížení otrocké práce zvířat i lidí (hlavně žen a dětí), na jejichž bedrech spočívá již po dlouhá století starost o žně obilí a jeho vymlácení, co představuje hlavní a prakticky jediný zdroj potravy. (jedná se dobře známou obilnou placku „čapátí“ a slaný čaj s jačím máslem).Na tomto místě není možné vyjmenovat i početné další úkoly a cíle,kterými se Dina Štěrbová se svým kolegou Viťou Dokoupilem v rámci Czech hospital zabývá ve snaze trvale zlepšit prakticky stále ještě středověkou životní úroveň tamějších baltijských horalů a to nejen v oblasti zdravotní, hygienické, dopravní a v oblasti otrocké práce lidí i zvířat, ale v neposlední řadě i v oboru postupného poskytnutí přístupu k základnímu vzdělání. Bez vzdělání totiž v budoucnu nelze zajistit trvale udržitelný stav již fungujících vymožeností, to znamená, že namísto „ryb jsou domorodcům poskytnuty udice, kterými by si je mohli chytat sami“.Toto je ovšem běh ještě na hodně dlouhou trať.Jedná se v podstatě o jakýsi promyšlený sociálně-zdravotnický pokus ,který by v konečné fázi měl zajistit přechod vesnice ze středověku do současné doby, čeho tamější domorodci nejsou za daných okolností schopni docílit pouze vlastními silami.

Besedy a činnosti v rámci festivalu

Ostrava - Hotel Park Inn - úterý 24.9.2013 od 11:00 - tisková konference
Ostrava - Stará Aréna - čtvrtek 3.10.2013 od 17:30 - Prolog festivalu
Ostrava - Dům kultury města Ostravy - pátek 4.10.2013 od 17:00 - Vernisáž výstavy a zahájení festivalu
Ostrava - kino Art - uterý 8.10.2013 od 19:30 - beseda
Frýdek Místek - Nová scéna Vlast - čtvrtek 21.11.2013 od 19:00
Praha - Kino Lucerna - pátek 6. 12. od 18:30
Praha - Kino Lucerna - sobota 7. 12. od 18:00 - Zakončení festivalu

Informace o nemocnici v Pakistánu


česká verze

anglická verze

zpět     domů     tisk

Vyřizujeme též pojištění alpenverein

Všechna práva vyhrazena © 2010 - 2018 OUTDOOR FILMS s.r.o. / realizace nextWEB